📄 KARTA KONWENTOWICZA 📄

📄 KARTA KONWENTOWICZA 📄
---------------------------------

Przedstawiamy Wam wzór Karty Konwentowicza/ zgody rodzica, która będzie obowiązywać na Remconie: 🩵

https://bit.ly/kartaR2024

Każda osoba niepełnoletnia zainteresowana udziałem w naszym festiwalu jest zobowiązana przynieść ze sobą uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego Kartę Konwentowicza 📝

Nie masz możliwości wydrukowania jej? W takim przypadku prosimy o przepisanie pełnej treści na kartkę ✍️
Samo „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) na festiwalu Remcon 2024” + podpis nie będzie przyjmowane ❌

Uwaga ‼️

Kartę Konwentowicza należy pokazać przy akredytacji, a następnie nosić przez cały czas trwania festiwalu ze sobą. Obsługa wydarzenia ma prawo skontrolować, czy osoba posiada przy sobie Kartę Konwentowicza, nie ma jednak prawa jej zatrzymać.🚫

--
IG: @‌fundacjabt
TikTok: @‌fundacjabt
#remcon2024